De familienaam Malepaard


Geschiedenis


Er is genealogisch onderzoek (12) geweest dat heeft geleid naar Ghijsbrecht Adriaensz, overleden te Zevenbergen ca. 1545/46. Diens kleinzoon Claes Adriaensz Ghijsbrechts pachtte land dat oorspronkelijk tot het bezit van de familie De Malapert behoorde. Claes Adriaensz. werd formeel vanaf 1623 met de naam Malepart aangeduid.

De familie De Malapert was een welgestelde, adellijke familie uit Noord-Frankrijk , met als bakermat de stad Valenciennes. Onder druk van de Reformatie is de 'Antwerpse tak' in de 2e helft van de 16e eeuw uitgeweken naar de Noordelijke Nederlanden en heeft zich gevestigd in Jutphaas.Deze Claes Adriaensz. Ghijsbrechts wordt genoemd als naamgever van alle families Maliepaard, ook als de schrijfwijze anders is.

Betekenis van de naam

Er zijn verschillende theorieen over de betekenis van de naam.
-Het zou zijn afgeleid van een oud Vlaams woord voor 'pakpaard' (oudvlaams male peerd = cheval malet (cit. Gailliard, Glossaire flamand, 1882), bij Kiliaan 'maelhengst) (8)
-Het zou te maken hebben met een spel te paard dat op een 'maliebaan' werd gespeeld (6)
-Het zou zijn afgeleid van het oud-Franse woord Mal-apert. Dit wordt verklaard vanuit de Latijnse vorm 'epert' met de betekenis: handig, bedreven, vaardig, knap en slim. Met 'mal' ervoor wordt het tegendeel bedoeld, dus onhandig, niet bedreven, dom.(11) (12)
-Verklaring onbekend (7)

Zelf houd ik me liever bij deze verklaring van mijn vader::
Wij stammen af van een invloedrijke franse familie. Die heette Bon-aparte. Wij vormen daarvan een andere tak, de Mal-aparte.

Literatuur

1. 'Wapenregister', in: Jaarboek Centraal Bureau Genealogie 53 (1999), p 266.
2. A.B. Maliepaard, Genealogie Maliepaard'. In: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Brabant en de Bommerlerwaard (GTMWB) (1998), p 24-35.
3. J.L. Rijndorp, 'Maliepaard (Cammeraet?' In: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Brabant en de Bommerlerwaard (GTMWB) 18 (1994)2, p 91
4. J.L. Rijndorp, 'Maliepaard (Cammeraet?)' In: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Brabant en de Bommerlerwaard (GTMWB) 18 (1994)3, p. 209.
5. J.L. Rijndorp, 'Maliepaard (Cammeraet?)' In: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Brabant en de Bommerlerwaard (GTMWB) 19 (1995), 3
12. Henk Maliepaard - Wortels van de familie Maliepaard. familienaam Maliepaard. In: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Brabant en de Bommerlerwaard (GTMWB) 2002, 2.
6. A. Huizinga - Encyclopedie van Namen. Uitg. Strengholt.
7. Prof. Dr. A.E.H. Swaen - De Nederlandsche Geslachtsnamen. Zutphen : Thieme, 1942.
8. J. Winkler In: Navorscher 33 (1883), p 83.
9. Johan Winkler- De Nederlandsche Geslachtsnamen in Oorsprong, Geschiedenis en betekenis.Haarlem : Tjeenk Willink, 1885. -p 380.
10. Gens Nostra, 1954, p. 44. 11. R.A. Ebeling - De geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik van familienamen in Nederland. Noordbroek : De Bruin.
12. Henk Maliepaard - Oorsprong en betekenis van de familienaam Maliepaard. In: Gens Nostra 55(2000), p. 36-38
13. www.meertens.nl

Schrijfwijze Malepaard of Malipaard


Bij het Zeeuws archief komen de volgende schrijfwijzen voor:
Malepaard - 80 keer
Malipaard - 232 keer
Maliepaard - 71 keer
Mallepaard - 2 keer
Malipaart - 67 keer
Malliepaard - 1 keer
Mallipaart - 2 keer
De schrijfwijzen springen soms over bij een andere generatie, soms ook binnen een gezin..... Voorbeeld: Janna Maria Mallepaard heeft een broer Marinus Malipaard, beiden van dezelfde vader Matthijs Malipaard, met een oudoom Johannis Malepaard. Het kan haast niet anders of dit komt door onduidelijke handschriften van de ambtenaren. Blijft de vraag waarom die namen niet herstelt zijn maar een eigen leven zijn gaan leiden.

www.dbnl.org. kaart Zeeland 19e eeuw

Waar woonden de voorouders

De naam Malepaard
kwam veel voor in
Schouwen-Duiveland
in de provincie Zeeland,
in plaatsen als
Noordgouwe,
Kerkwerve,
Zonnemaire,
Brouwershaven,
Haamstede,
Bruinisse.

Beroepen

De voorouders waren vooral gewone, hardwerkende burgers, veelal werkzaam in de landbouw, met de volgende beroepen:
agent van politie
arbeid(st)er
boerenknecht
dagloner
dienstbode/dienstmeid
handelsreiziger
jachtopziener
journalier (frans voor dagloner)
klerk Posterijen en Telegrafie
landbouwersknecht
machinist
molenaar
smid
stoker
tuinman
varensgezel
veldarbeider
werkman
zaadhandelaar

Gerda Malepaard email

Links naar andere sites met Zeeuwse familienamen: Genealogie Zeeland , Archieven in Nederland , Wegwijzer Genealogie